Generelle betingelser

Introduktion
Når man beslutter at benytte AndersenB2B’s tjenester, accepteres det samtidigt mellem Medlem og AndersenB2B, at følgende er en brugeraftale mellem Medlem og AndersenB2B. Aftalen definerer betingelser og forpligtelser i forbindelse med brugen af ​​AndersenB2B’s tjenester.

Oprettelse
For at benytte de forskellige services hos AndersenB2B er det nødvendigt at tilmelde sig AndersenB2B-netværket. Tilmelding sker ved at oprette et medlemskab. Ved behov for assistance med oprettelse, kan Medlem kontakte AndersenB2B for support. Der kan opkræves et gebyr for visse leverede tjenester. Oprettelse af medlemskab er kun tilgængeligt for selskaber, der kan indgå juridisk bindende aftaler. Retten til at afvise at levere tjenester opretholdes af AndersenB2B. Ligeledes opretholdes retten til at ændre betingelserne for brugen af AndersenB2B’s tjenester ved at fremsende information til de enkelte medlemmer via e-mail.

Opsigelse/automatisk gentegning
Et medlemskab gælder for en 12 måneders periode og faktureres forud, med mindre andet aftales mellem Medlem og AndersenB2B. Medlemskabet gentegnes automatisk efter 12 måneder. Opsigelse af medlemskab skal sendes skriftligt til AndersenB2B på sak@andersenb2b.com. Opsigelse skal falde mindst 1 måned før udløb af indeværende medlemsperiode for at undgå automatisk gentegning af en ny 12-måneders medlemsperiode.

Etikette
Som Medlem af AndersenB2B-netværket følger der en række retningslinjer for deltagelse i netværket og opfordringer til kommunikation mellem medlemmer. 1) Medlem opfordres til at deltage aktivt ved de lejligheder, hvor der er mulighed for det. Jo mere deltagelse, jo større værdi oplever medlemmerne. 2) Medlem opfordres til at være åben overfor henvendelser internt i netværket fra andre medlemmer samt fra netværkets facilitatorer. 3) Fortrolighed både medlemmer imellem og mellem AndersenB2B og medlemmer er vigtig for at opretholde et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde. 4) Medlem opfordres til at leve op til ”god netværksetikette” ved at følge op på de kontakter, som Medlem bringer i spil til andre medlemmer. 5) Desuden opfordres Medlem til at være åben for henvendelser fra alle medlemmer i netværket. 6) Skulle der opstå utilfredshed med et andet medlems opførsel eller med AndersenB2B generelt, opfordres Medlem til øjeblikkeligt at kontakte facilitator herom.

Retsforhold parterne imellem
AndersenB2B har intet ejerskab i nogen transaktion mellem medlemmer i netværket. AndersenB2B er på ingen måde ansvarlig for produkter, rådgivning og services, der sælges via netværket såvel som for information leveret af medlemmer eller tredjepart. Dette inkluderer også i den omstændighed, at AndersenB2B yder support til oprettelse af Medlem og herunder beskrivelse af virksomhed, services og produkter. Såvel som AndersenB2B ikke kan holdes ansvarlige for nogen information, de enkelte medlemmer har opgivet om deres virksomhed under deres profil på medlemsoversigten.

Beskyttelse af persondata (GDPR)
AndersenB2B indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på dette website, medmindre den besøgende selv giver oplysningerne i form af medlemsoprettelse og herunder generel kontaktinformation. AndersenB2B behandler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige og relevante for varetagelsen af Medlems medlemskab, dermed kun almindelige personoplysninger og eksempelvis ikke CPR.nr eller andre følsomme personoplysninger.

Overtrædelse af retningslinjer
Oplysninger leveret af Medlem må ikke a) være falske, upræcise, svigagtige eller vildledende. b) krænke tredjeparts rettigheder, patenter, varemærker eller andre immaterielle rettigheder. c) overtræde enhver lov eller forskrift. d) være fornærmende eller truende. e) pålægge AndersenB2B forpligtelser, som ikke er accepteret skriftligt. Medlem er til enhver tid forpligtet til at bruge netværket og hjemmesiden i henhold til de retningslinjer og formål, der er fastsat af AndersenB2B. Overtrædelse af ovenstående indebærer lukning af Medlems konto og nærmere undersøgelse af Medlems ansvar.

Lukning af konto
AndersenB2B beslutter egenrådigt, om en Medlemskonto til enhver tid skal lukkes og ligeledes om et medlem skal udelukkes fra netværket. Medlem accepterer fuldt ud denne betingelse. AndersenB2B er ikke forpligtet til at informere Medlem om den specifikke grund i tilfælde af lukning af en konto.

Login kodeord
Medlem må ikke videregive sin adgangskode til andre medlemmer eller tredjepart. Oplys derfor ikke adgangskode til tredjepart.

Overdragelse
Medlem kan ikke overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser fra denne aftale uden skriftligt samtykke fra AndersenB2B.

Fortrolighed
Medlem og AndersenB2B er forpligtet til at overholde gensidig fortrolighed i forhold til fortrolige oplysninger, delt i AndersenB2B-regi under møder, events eller skriftlige korrespondancer.

Uoverensstemmelse
Denne aftale og de tjenester, der reguleres af den, er underlagt dansk lovgivning. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres af Retten i Aalborg som det aftalte forum.

På vegne af AndersenB2B ønskes du rigtig god fornøjelse med dine netværksaktiviteter.

Senest opdateret juli 2023.

Der kræves PREMIUM eller PREMIUM+ medlemskab for at få adgang til denne funktion.

Kom som gæst

Skriv dine oplysninger herunder og vi kontakter dig.