BASIC

Oplysninger om virksomheden

EcoDrying ApS

Hjemmeside: http://www.ecodrying.dk/index.php?id=ecodrying
Adresse: Søbækvej 2

8740 - Brædstrup

Telefon: +45 2629 2559
E-mail: kt@ecodrying.dk
Land: Denmark
Brancher: Renewable Energy
Green Technologies
Export

Kontaktperson

Navn: Jens Skifter
Stilling: Projektudvikler
E-mail: jbs@ecodrying.dk
Telefon: +45 2212 4270
Linkedin: Se profil

Hvad vi er på udkig efter i netværket:
Søge nye kunder, Søge nye leverandører, Søge nye samarbejdspartnere, Udvide mit professionelle netværk, Sparring og inspiration baseret på andres erfaringer

Beskrivelse af virksomheden
OM VIRKSOMHEDEN
Virksomheden drives af ægteparret Kristian Trolle og Gitte Rosenkilde og beskæftiger en stab af højt specialiserede medarbejdere.
EcoDrying er etableret i 2015. Forud er der gennemført et stort research- og udviklingsarbejde der har resulteret i et højeffektivt raffineringsanlæg til håndtering af biomasse af lav værdi med høj fugtighed. Biomassen raffineres i EcoDryings anlæg til energibriketter af høj kvalitet.

RAFFINERINGSANLÆGGET
Typisk vil installation af et EcoDrying Raffineringsanlæg ske på en bedrift med husdyrhold på strøelse og fast mødding, eller ved større energiforbrugere som fx fjernvarme, biogasanlæg eller procesindustrien.
EcoDryings Raffineringsanlæg består overordnet af 4 dele:
1. Mixer der sikrer en ensartet biomasse inden raffinering
2. Raffineringsrør; hvor biomassen tørres ned til et vandindhold på under 10%, ved en temperatur på over 180 grader
3. Fyringskedel der dels holder raffineringsrøret varmt, og leverer varme til enten bygning eller proces. Kedlen dimensioneres efter behov
4. Briketpresser der presser al overskydende biomasse i energibriketter der kan videreformidles til andre energiforbrugere. På husdyrbedrifter overstiger mængden af nedtørret biomasse i meget høj grad, behovet for varme. Derfor vil der være et stort overskud af raffineret biomasse som har en høj værdi som briketter.
Undervejs udvindes overskudsvarmen fra både raffineringsrør og røggasser, hvilket resulterer i en varmegenvinding på 80%.

BÆREDYGTIGHED & CSR
Oftest er alternativet til bioraffinering, at biomassen lagres inden fordeling på landbrugsjorde. Under hele processen sker der en langsom kompostering der frigiver drivhusgasser og næringsstoffer. Bioraffinering standser denne omdannelse, og dermed konserveres energi og næringsstoffer. Herefter kan biomassen omsættes under kontrollerede forhold så ressourcen udnyttes optimalt.
Energibriketter produceret lokalt på et EcoDrying Bioraffineringsanlæg giver en reel fortrængning af jomfruelige ressourcer.

Bæredygtighed er også mere end klima og miljø. Derfor ligger EcoDrying vægt på at være en positiv medspiller i de sammenhænge vi indgår i, uanset om det er med kunder, samarbejdspartnere, ansatte eller myndigheder.
Vi tror på at vi som virksomhed kan bidrage positivt og ligger også vægt på at være en virksomhed der ansætter medarbejdere på særlige vilkår.
Dermed har vi fokus på de tre bundlinjer: Økonomi, Klima/Miljø samt Social Ansvarlighed.

YouTube-film

Fotos

Dokumenter/filer

  • Ingen dokumenter uploadet

Bliv en del af netværket og få adgang til nye kunder

Med AndersenB2B-netværket får du nem adgang til nye netværkskontakter, potentielle kunder, samarbejdspartnere og leverandører via 1-1 møder, events og faciliterede matchmaking-møder. Mød industrivirksomheder samt underleverandører og rådgivere til industrien via de mange netværksarrangementer, som afholdes i hele landet.

Netværk med fokus på at skabe forretning i uformelle og hyggelige men stramt styrede rammer.

BLIV MEDLEM

Der kræves PREMIUM eller PREMIUM+ medlemskab for at få adgang til denne funktion.